شعلهٔ تصفیه دومی

شعلهٔ تصفیه دومی

فرایند تولید تولید ترکیب دوم ثانویه

فرایند پاکسازی فولاد با کوره پالایه دوم می توان به دو دسته تقسیم کرد: پالایش اصلی، هدف گرفتن کربن از آهن خوک و پروسه هاي تصفيه اضافي که بعد از تصفيه اصلي انجام ميشه به طور متحده به عنوان پالایه ثانویه اشاره میشه فرایند پالایهٔ کوره دوم شامل حذف ناهنجاری و تنظیم عناصر است. پاکسازی ثانویه معمولاً در یک طناب (کانندنر انتقال برای فولاد گداخته) اتفاق می افتد و برای تولید فولاد با کیفیت خیلی مهمه. نقش اصلی پالایشی ثانویه نقش نهایی دسولفوریزی، حذف اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن و بقيه ي ناپسندي ها، همچنين نهايي از فولاد کربن بسيار پايين.

یک ذوب فولاد و روش پالایه ثانویی که شامل گام های تولید غذای فولادی است در حالی که فولاد ریخته شده نقطه است به اکسیدی سازی و تسلی دادن به طوری که اکسیدادی و فروشبریزیت پیش از ذوب شدن کامل بشه بعد از ذوب شدن، گرم کردن فولاد گداخته به یک دمای بالای یک خط مایع و زیر ۵۰℃. در افزایش دما از دمای خط مایع، و بعد از آن، فولاد گداخته را به یک رخت اولیه، فولاد گداخته شده از روي اوليه به يک کوره ي پالايش دوم اجازه می دهد که فولاد گداخته به یک شیره دوم در قسمت پایین تر از کوره ی پالایش ثانوی در حالی که ها دمای فولاد گداخته شده بالا می رود و دائماً گاز در لباس دوم در یک جاروی زیر وجود سیلگ در همزمان با ضربه از فولاد گداخته در جامه دوم

قیمت کوره پالایش عمیق

انواع شعله های پالایش دومی

در قلمرو توليد فولاد، کوره پالایش دوم به عنوان یک بازیکن اصلی در دسترسی پاکی و کیفیت فولادی استثنایی است. این مرحله حیاتی فرایند ساختن فولادی ثانوی فلزات متفاوت را شامل تکنیک های گوناگون می شود متال، از بين بردن ناپسندي و مطمئن شدن محصول نهايي رو بررسي ميکنه


کوره پالاین لوله های LRF CHNZBTECH در فرایند پالایزی ثانویه بهتری است. این کوره پالایه پیشرفته کیفیت فولاد را با تغییر دقیق ترکیب و پاکسازی می کند. با تکنولوژی بریدگی، کنترل فلزی و همجنس بازی برتری را تضمین می کند، و با استانداردهای صنعت سختی رو برآورده میکند. کوره های LRF CHNZBTECH ارائه میدهد اعتماد و استعدادی که اونا رو در روند ساخت فولادی برای پاکسازی فلز گداخته قبل از پرتاب کردن، ضروری است.
بیشتر بخوانند
کوره ی رمزگشایی عمومی هست فلز رو تصفيه کردن با دقت بي نظير. استفاده از تکنولوژي کوره ي پيشرفته، اين بهترين کيفيت و پاکيت رو در آلياژي هاي ويژه و ابر آلودي ها مطمئن ميکنه با کنترل دقیق بر روی ترکیب و سطح کثیف، کوره های ESR CHNZBTECH با بالاترین استانداردهای صنعت برای تولید مواد درخواست کاربردها ضروری بوده
بیشتر بخوانند
ویژن اکسیژن اکسیژن دکاربریزیتونی یک گوشه ی پالایش ثانوی است. فرايند مطمئن شدن توليد فولادي با استفاده از تکنولوژي کوره تصفيه پيشرفته سرب، به طور موثر ناچيزي رو از بين ميبره و محتواي کربن در فلز گداخته را کاهش ميده وضعيت مکانيکيش با کنترل دقیق در سطح اکسیژن و دما، کوره های CHNZBTECH نتایج فلزات برتری رو به دست میارند رسيدن به تقاضاي فولاد مدرن ساخته ميشه
بیشتر بخوانند
اکسیژن اکسیژن دکاربریزیتون نقش حیاتی در فلزات دوم ایفا می کند. فولاد درست کردن. به عنوان بخش کليدي از فرايند پالايش ثانيه، این کوره پاکسازی به طور مؤثر ناپاک ها را از بین میبرد و محتوای کربن در فلز گداخته با استفاده از آرگون و اکسیژن کاهش می دهد با کنترل دقیق روی پارامتر کوره های اختصاصی CHNZBTECH اطمینان میکنه که تولید فولاد کیفیت بالا با ویژگی های مکانیکی بهبود، رسيدگي به معيارهاي سختي فولادي
بیشتر بخوانند

چه افسانه های عظیمی عمومی ؟

. . . . سیس

. . . . سیس

تصفيه دوم هدف اينه که اموال فولاد رو درست کنه اطمینان دادن فرایند پالایزی ثانویه شرایط سختی صنایع های مختلف، از جمله خودکار، ساخت و سازی، هوا فضایی و بیشتر.


افزایش پاکیت:فولاد تولید شده در کوره های اولیه هنوز می تواند همچنان ناچیزی و ترکیباتی غیر فلزی باشد که ممکن است تاثیری بر خواص مکانیکی آن تاثیر بگذارند ..... تغيير پذير و کيفيت کلي کوره های پالایش دوم، مثل کوره های کوره ها یا واحد های خلا روي کاهش اين ناپسند تمرکز کن تا پاکي فولاد رو افزايش بده از طریق فرایندهای پالایزی دوم مانند شیرینی و اکسید سازی، سولفور اضافی و اکسیژن برداشته میشه که به فولاد پاکتر و تصفيه شد


تنظیم ترکیب:ترکیب فولاد می تواند در کاربردهای گوناگون تاثیر گذاری کند. کوره های پالایش دوم یک محیط کنترل شده برای تنظیم ترکیب فولاد را با اضافه کردن مقدار دقیق عناصر دریایی است. این فرایند فولادی ثانوی فلزی و خصوصیات دیگری برای برنامه های خاص نیاز است.


کیفیت پالایش:فرایند پالایش دوم شامل دمای دقیق و کنترل شیمیایی میشه که کمک میکنه در حذف عناصر و ترکیباتی که میتونه کیفیت فولاد رو به خطر بندازه با استفاده از تکنیک هایی مثل آرگون یا جاکوم، حذف هیدروژن فولادساز می توانند سطح بالاتر از پاکی و همجنس بازی در محصول نهایی به دست آورد. این کار بهبود ویژگی های مکانیکی، پایان سطح و کیفیت کلی کمک می کند.


چنزبِتچ

درباره ي عمق ها درباره ي افسانه ي آزمايش

چگونه یک کوره ی پالایه ثانویه پاکی فولاد را افزایش می دهد ؟

کوره های پالایش دوم پروسه های مختلف برای افزایش پاکی فولاد استفاده می کنند. از جريان فولاد گداخته ايناانواع فولادی که کورها ساخته میشهبا استفاده از تکنیک هایی مانند منفجر، تزریق یا درمان خلکوم می تواند افزایش سولفور، اکسیژن، و دیگر ناراحتی های دیگری را حذف کند. این درمان به طور قابل توجهی محتویات غیر فلزی و ناپاکی را کاهش می دهد، که منجر به فولاد پاکتر و پاکی بالاتر می شود.


کوره های پالایه ثانویه چگونه به پایداری محیطی کمک می کند؟

يکي از سرنختوليد کننده های کوره فولادیدر چین متعهد از محیط محیط و پایداری است. کوره های پالایه ثانوی مدرن نیز عوامل محیطی را در نظر گرفته اند. آنها از تکنولوژی هایی مانند بازیافت سلاگ و استفاده گرمای زباله برای کاهش تولید زباله، مصرف انرژی و انتشار استفاده می کنند. این اقدامات به دست آوردن تولید فولاد پایدار و کاهش تاثیر محیط زیست کمک می کنند.


کوره های پالایه ثانویه چگونه ترکیب فولاد را برای رسیدن به نیازهای خاصی تنظیم می کند؟

کوره های پالایش دوم ترکیب فولاد را با اضافه کردن عناصر محدودی برای بررسی نیازهای خاص تنظیم می کند. تولید کننده های فولاد می توانند دقیق مقدار عناصر اضافه شده را کنترل کنند و به این ترتیب به خصوصیات و ویژگی های خاصی در فولاد دست یابند، مانند مقاومت تباهی، حرارتی، سختی و غیره این فولاد را قادر می سازد تا برای دامنه های کاربردی متفاوت ترکیب شود.


چنزبت
صدد
کشورها
30000
کارخواها
پنجاه
ها
۲۰۰۰
تصویر
CHNZBTECH