آشنای ما

آشنای ما

پيغام بفرستيد وگرنه با ايميل ميشه CHNZBTECH به موقع جواب ميده
CHNZBTECH
به ما زنگ بزن
86-13759914807
مکان:
Head office: 25-26th Floor Silk Road Center, International Logistic and Business Zone, Baqiao District, Xi'an, China
پست الکترونیکی
justin.zhao@zbmetaltech.com
درخواست یک نقل قول آزادی
ما اينجاييم