طراحی و مهندسی

طراحی و مهندسی

 • پژوهش و توسعه .

 • LF 3D پژوهش و توسعه .

 • VOD 3D پژوهش و توسعه .

 • تحقیقات و توسعه سیستم کنترل هوشمند،


مزیتهای طراحی و مهندسی CHNBZTECH
مزیتهای طراحی و مهندسی CHNBZTECH مزیتهای طراحی و مهندسی CHNBZTECH
 • ۱

  تجربه طراحی بالغ و یکپارچه طراحی مربوط به تولید تجهیزات و نصب در عمل.

 • 2

  ظرفیت بزرگ EAF تا 200 تا LF تا 400tگرم VODتا 200 تا مهندسی و طراحی

 • ۳

  طراحی پروژه ی EPC و بوقلمونی برای فروشگاه فولادی از جمله مهندسی مدنی، درمان آب و کنترل آلودگی هوا.

 • ۴

  تمام جزئيات نقاشي رو کنترل کنيد، ترکيب سه بعدي و 2 دي، شبیه سازی طرح بندی تجهیزات، کاهش مشکلات بالقوع

چنزبت
صدد
کشورها
30000
کارخواها
پنجاه
ها
۲۰۰۰
تصویر
CHNZBTECH