نگهداری و تعیین مشکلات مشترک کوره های VOD

هنگامی که در مورد فرایند ساختن فولاد می آید، واکوم اکسیژن دکاربریزیتون (VOD) کوره يک مقام برتري داره این ابزار متفاوت نقش حیاتی در پالایش فولاد بالا دارد و یک بخش انتخاب از هر صنعتی است. مثل هر تجهيزات پيچيده ديگه نگه داشتن یک کوره وید در این وبلاگ ، ماتوليد کننده های کوره فولادیچهار جنبه اصلی راه خواهد گذاشت تا به شما درک واضح از رویهای نگهداری و مسائل مشترکی با يه کوره ويد


درک شعله ي ويد


قبل از شروع نگهداری و روش های تغییر دردسر، درک کارهای یک VOD.تصفيه ي آتش سوختنضروريه کوره های VOD مخصوصاً از خلکوم و اکسیژن برای کاهش محتوای کربن فولاد (دکربنسازی) استفاده می کند. این فرایند همچنین باعث حذف عناصر ناخواسته مانند گوگرد و فسفر میشه مطمئن شدن توليد فولاد با افراد بالايي دانش مناسب در مورد این عملکردات باعث می شود که نگهداری و روش های تنظیم کننده ی مشکلات مؤثرتر باشد.


نگهداری منظم کوره VODName


نگهداری منظم یک کوره VOD طول عمرش را طول می کشد و جلوگیری از هر نادرست غیرمنتظره ای می کند. یک روال بررسی شده شامل مرتب بررسی ارتباطات، پاکسازی معمولی، بازرسی منظم فُر های خلا جایگزین قسمت های جابجایی که نشانه های لباس و اشک نشون میدن همچنین حیاتی است که یک گزارش نگهداری برای ردیابی مشکلات تکرار ، تعمیراتی و جایگزین قسمت هایی . این سوابق می تواند به عنوان یک راهنمای مفید در تشخیص مسائل بالقوه آینده با کوره VOD باشد.


مشکلات مشترک


با اینکه چگونه می توانیم سریع مسئله را در طی عملیات انجام دهیم می تواند زمان زیادی را نگه دارد و از آسیب بیشتری جلوگیری کند. بعضی از مشکلات مشترک با کوره های VOD شامل مشکلاتی با سیستم خلا، ناامیدی در سیستم اکسیژن، اشتباهات مکانيکي و مشکلات الکتريکي. يه نور دردسر، سیستم هشدار شنیدن و مشخصات دمایی ممکن است در شناسایی و حل مشکلات بالقوهی سریع کمک کند. همیشه مطمئن باشید که کارکنان خود را به طور مناسب آموزش دهید.


اقدامات امنیت ضروریی


آخرين ملاحظه امنيته به خاطر دمای بالا و طبیعت پیچیده عملیات درگیر هاکوره ی VDبررسي هاي امنيت عادي بايد اولويت اولويت باشه تمام پروتکل های امنیتی که توسط مقامات مقامات تحت تأثیر قرار داده می شود، باید به طور دقیق دنبال کنند، و کارکنان باید در این اقدامات به خوبی آموزش دیده شوند. بايد مراقبت ويژه باشيم تا پنل کنترل رو در يک مکان امن و دسترسي نگهداري کنيم و براي نگه داشتن کپسول آتش سوزي و تاسيسات کمک هاي اوليه به راحتي در دسترس باشه


نگه داشتن و دردسر سازی کوره ی وید هرچند که به دانش و تخصص نياز داره یک برنامه نگهداری پیشگیری منظم می تواند اطمینان داشته باشد که کوره ی وید عمليات شما. نگهداری ، دردسر سازی یا امنیت ، کلید در مورد عملکرد و آماده شدن است . کوره ي ويد شما يه دارايي مهمه و مدیریت نگهداری و تغییر دردسر را به صورت موثری برای یک عملیات موفق است.

چنزبِتچ