خدمات خدمات ارتباطي

خدمات خدمات ارتباطي

خدمات افسانه ای

 • طراحی و مهندسی

  طراحی و مهندسی

  توي "چنزبيتچ"، وزارت طراحی و مهندسی ما یک بخش مهمی از عملیات ما است و نقش اصلی در تحویل کیفیت بالا و نوآوری ایفا می کند. راه حل سازي فولاد و لوازم آهني
  بیشتر بخوانند
 • آموزش و مشاوره

  آموزش و مشاوره

  در CHNZBTECH ما اهمیت انتقال دانش و یادگیری پیوسته در بخش صنعتی را درک می کنیم. بخاطر همينه که ما خدمات آموزش و مشورت ابتدايي به مشتري هامون ارائه ميديم
  بیشتر بخوانند
 • مدیریت پایگاه

  مدیریت پایگاه

  مديريت سايت يک جنبه مهمي از عمليات ما در CHNZBTECH است. همونطور که اطمینان میده که به اجرای پروژه ها و تاسیسات موفقی و دسته سازی فولادی و آلفای آهنی ما را اطمینان میدهد .
  بیشتر بخوانند
چنزبت
صدد
کشورها
30000
کارخواها
پنجاه
ها
۲۰۰۰
تصویر
CHNZBTECH